Etusivu

Maa- ja metsätalouden taloushallinnon palvelut yhdestä osoitteesta

Palvelen asiakaslähtöisyydellä ja yrittäjän tarpeista lähtien

Olen maatalousyrittäjyyden ja rahoituksen tunteva sitoutumaton talouden toimija Keski-Pohjanmaalla, palvelen mielellään myös Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Palvelut suuntautuvat pääosin maa- ja metsätalouden harjoittajille, sekä heidän liitännäiselinkeinoihinsa.

Tunnen maa- ja metsätalousyrittäjyyden haasteet yli kaksikymmenvuotisen yrittäjyyteni pohjalta hyvin. Kirjanpitokokemusta minulla on vielä pidemmältä ajalta, joten tunnen alan hyvin käytännönläheisesti. Laaja-alainen maaseudun yrittäjyyden tuntemus auttaa kohtaamaan jokaisen asiakkaan tarpeet ja näin löydämme yhdessä asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut.

Tarjoan monipuolisia laskentatoimen ja kirjanpidon palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!